Kategórie

Výrobcovia / značky

Reklama

Právne informácie

1. Autorské práva

 Materiály zobrazené alebo uvedené na tomto webovom serveri (ďalej označovaný ako „server“)  okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, zariadení, kódu a obecného vzhľadu servera sú predmetom  autorských práv vo vlastníctve spoločnosti firmy Miroslav Dorica - Future Bass alebo jej dodávateľov s ich súhlasom na použitie. Všetky práva sú vyhradené, ak nie je konkrétne uvedené inak.

2. Podmienky užívania

Váš prístup na server a jeho využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste tento server vyhľadali a prehliadavate ho, tieto podmienky prijímate bez výhrady. Informácie na tomto serveri si môžete prezerať, sťahovať z neho a tlačiť iba k nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady, ktoré sú na nich uvedené. Tento server môže obsahovať odkazy na ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva. K uvedeným predmetom a právam nemáte žiadnu licenciu alebo iné právo.
Akákoľvek korešpondencia, ktorú s
firmou Miroslav Dorica - Future Bass prostredníctvom tohto servera vykonáte alebo materiál poslaný na server e-mailom alebo inou formou, nebudú považované za dôverné a vlastnícke. To, čo pošlete alebo publikujete sa stáva majetkom firmy Miroslav Dorica - Future Bass a môže byť použité na akýkoľvek účel okrem iného vrátane reprodukcie, uverejnenia, prenosu, publikácie, vysielania a umiestnenia na webovej stránke. Naviac môže firma Miroslav Dorica - Future Bass akékoľvek myšlienky, koncepcie, know-how alebo metódy uvedené akoukoľvek formou určenou tomuto serveru použiť tak, ako bude považovať za vhodné.

Firma Miroslav Dorica - Future Bass nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok neumiestnených na tomto serveri alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Firma Miroslav Dorica - Future Bass teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

Ak chcete použiť odkaz na tento server, môžete vytvoriť odkaz iba na jeho domovskú stránku. Odkaz na iné stránky servera je možné použiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom firmy Miroslav Dorica - Future Bass. Vložiť stránky tohto servera do rámca iných stránok, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom firmy Miroslav Dorica - Future Bass. 

3. Spoľahlivosť informácií

Firma Miroslav Dorica - Future Bass vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na tomto serveri. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Firma Miroslav Dorica - Future Bass môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál na tomto serveri a to aj bez upozornenia. Modifikácia týchto Právnych informácií vstúpi do platnosti ihneď po ich uverejnení.

4. Obmedzenie zodpovednosti

Tento server, jeho obsah a akékoľvek služby tu ponúkané alebo uvedené sú poskytované tak ako sú a ako sú k dispozícii. Firma Miroslav Dorica - Future Bass, ani jej zamestnanci alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti s nasledovnými dôvodmi: prístup, využitie alebo nemožnosť využiť tento server; akékoľvek materiály, informácie alebo odporúčania, ktoré sa na tomto serveri objavia, alebo vzniknú na základe služieb, ktoré sú na ňom poskytované; omeškanie, chyba alebo výpadok prevádzky tohto servera alebo služieb, ktoré sú na ňom alebo jeho prostredníctvom ponúkané. Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.


Akékoľvek dotazy posielajte na adresu eshop@prevas.biz

Tento web bol vytvorený pomocou PrestaShop ™ open-source software.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Odber noviniek